Level 7 Level 9
Level 8

Woorden 281 t/m 320 (sto)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grootste, hoogste
summus, -a, -um
zoet, lieflijk, aangenaam
dulcis, -e
nieuw
novus, -a, -um
hoe?, hoezeer? (ook in uitroepen)
quam
als, dan (in comb. met tam of na compar.); zo … mogelijk (bij superl.)
quam
dan
quam (na comp.)
onderwijzen, leren
doceo (docere)
natuur; aard
natura
jongeman
iuvenis, iuvenis
spreken
loquor (loqui)
voorouders
maiores, -um
voet
pes, pedis (mnl.)
volk
populus
dus, dan
ergo
of
-ve
water
aqua
vinden, erop komen
invenio (invenire)
inspanning, moeite; ellende
labor, laboris
perf. act. van refero
rettuli
ppp. van refero
relatus
terugbrengen; berichten, antwoorden, rapporteren
refero (reffere)
het is van belang
refert
zwaar, ernstig
gravis, -e
deugd, goede eigenschap, verdienste; moed
virtus, virtutis
daar
ibi
zee
mare, maris
Romeins
Romanus, -a, -um
Romein
Romanus
weg, straat
via
plan, besluit, beleid
consilium
moeten, verschuldigd zijn
debeo (debere)
ppp. van nascor (geboren worden)
natus
zoon
natus
zon
sol, solis
(boven)op, over
super + acc.
begonnen zijn
coepi (inf. coepisse) (alleen pf.)
ik zeg; ik zei
inquam
zeker, vast
certus, a, um
zeker
certe (bijw.)
staan
sto (stare)