Level 2
Level 1

1 - 20


115 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
domän
område
kalligrafi
skönskrivningskonst
ingjuta
fylla med viss känsla
delirium
förvirringstillstånd m halluc.
flöjel
vindriktningsvisare
förkunna
tillkännage, utropa
makaber
hemsk
förevändning
svepskäl, undanflykt
hädelse
gudshån
försåt
bakhåll, fälla
menuett
en slags dans
eskapism
verklighetsflykt
fläka
spärra ut, breda ut
burlesk
överdrivet komisk
bronkit
luftrörsinflammation
depraverad
förstörd, omoralisk
tåga
uthållighet
tjuder
rep att binda boskap
hässja
ställning för hötorkning
autonom
självständig
abnorm
onormal
abtrus
dunkel, svårförståelig
adekvat
fullt passande, riktig
affekt
hastigt påkommen men snabb övergång
aforism
kortfattat och utrycktsfullt
affiliera
ansluta sig
agitera
med stor intensitet försöka påverka
air
antydd stämning
allegori
berättelse med symbolisk tolkning, inte bokstavlig
allehandel
av alla slag
anbelanga
beträffa
anfäktelse
själslig oro eller plåga
annektera
ta landområde i besittning med våld
arkaisk
mycket ålderdomlig
asketisk
som helt avstår från njutningar
autokrati
makten utövas av endast en person
backanal
vilt dryckesslag
bastard
oäkta avkomma
bataljon
större militärt förband
begeistrad
hänförd och förtjust över någon upplevelse
begivenhet
stor eller anmärkningsvärd händelse
bestialisk
grymhet, djävulsk
bispringa
komma någon till hjälp
bitsk
skärpa och stridslysterhet
bländverk
något som förleder genom ytlig skönhet
brasklapp
förbehåll avgivet som försiktighetsåtgärd
burdus
rakt på sak, plötslig, brysk
bångstyrning
svår att kontrollera
chanson
typ av fransk visa med enkel melodi
chauvinism
orimlig överskattning, underskattning av andra
cynism
känslokyla
despot
tyrann
digression
avvikelse från ämnet
disparat
olikartad
docera
uttrycka sig lärt och överlägset
enlevering
bortföring av en kvinno mot hennes vilja
epikuré
njutningsmänniska
epitet
beskrivande tillnamn, smeknamn
eminent
utmärkt, framstående
etikett
hur man uppträder och beter sig
exegetik
bibelforskning
exposé
översiktlig framställning
fabulera
fantisera
fjärma
förflytta allt längre bort
flagrant
uppenbar och svår att ifrågasätta
framliden
som inte längre är i livet, död
frammana
orsaka uppkommandet av
fraternisera
umgås förtroligt med, som bröder
förehavande
sysselsättning
förfela
misslyckas
garnison
trupp i speciellt område
geschwint
snabbt och lätt
gracil
fin och spenslig
gängse
allmänt rådande
habil
duglig, skicklig men inte mer än förväntat
halsstarrig
mycket envis
hedonism
filosofisk inriktning- luseten och njutningen hösta goda
hegemoni
ledande ställning bland stater
hermeneutik
vetenskapen om texters tolkning
illusorisk
skenbar
indignation
vrede, upprördhet
inkvisition
rannsakning, döm personer med avvikande trosuppfattning
intelligentia
benämning på den intellektuella delen av befolkningen
intrig
listig plan
janusansikte
dubbelnatur
jargong
yrkesspråk, gruppspråk, slang
kabaré
blandad underhållningsprogram
kabinett
litet rum, inre kretsen i en regering
kanon
rättesnöre, norm, regel, påbud
kanonisera
helgonförklara
karikatyr
nidbild, förlöjligande bild
klärvoajans
inre klarsyn, visionär förmåga
konverit
en person som konverterar religion
labil
osäker, ostad
lakonisk
kort och eftertycklig, kärnfull
malplacerad
olämpligt placerad
mausoleum
praktfullt gravmonument
neologism
nybildat ord eller uttryck
nihilism
förnekelse av alla värden och normer
nödgas
vara tvungen
ockult
hemlig, dold, mystisk
officiant
förröttare av gudstjänst eller annan ceremoni
otium
välförtjänt ledighet efter avslutat verk
pastisch
stilhärmning
pendang
motstycke, motsvarighet
prominent
framstående
propsa
insistera, kräva
reciprog
ömsesidig
slentrian
gammal vana, vanemässighet
stigmatisera
utpeka såsom avvikande
stoisk
självbehärskad, karaktärsstark
städsla
anställa
sufism
mystisk rörelse inom islam
viril
manlig, potent
vämjelse
känsla av äckel och avsky