Level 1 Level 3
Level 2

21 - 40


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
betuttad
ängslig, förälskad
tvärslå
träbom
intrikat
invecklad
sladdbarn
barn som fötts sent
inversion
omvändning, omkastnin
lägga sordin på
dämpa
vedertagen
allmänt accepterad
portier
hotell-nånting
karotek
kortregister
seren
himmelskt klar, fridfull
på pin kniv
för att retas
bettleri
tiggande
plita
skriva med möda
ty sig till
söka närhet hos
stenografi
snabbskrift
spak
tam och foglig
anförvant
släkting
fåfängd
självuppdagen
hemställa
begära
förgänglig
kortvarig, dödlig