Level 3 Level 5
Level 4

61 - 80


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gräsrötter
vanliga medborgare
granntryckt
kräsen
lakej
betjänt
tadel
klander
schablonmässig
vanlig och tråkig
anomali
undantag, avvikelse
marskalk
högre befälhavare
konfiskera
beslagta
arisering
nazitysklands ord för att konfiskera judisk egendom.
vederbörande
respektive, berörd, motsvarande
presumtion
antagande
stipulera
bestämma
ventilera
ta upp till diskussion
debacle
misslyckande
konstitutiv
grundläggande
emancipera
frigöra
befrämja
gynna
frisera
försköna sanningen
piccola
en liten tvärflöjt
harlekin
teaternarr