Level 2
Level 3

과학과 미래


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
기초과학
суурь шинжлэх ухаан
응용과학
хавсарга шинжлэх ухаан
유전공학
генетик судлал
생명공학
амьд орчин судлал
항공우주공학
агаарын нислэг сансар судлал
환경공학
байгаль орчин судлал
물리학
физик
화학
хими
생물학
биологи
신소재
тусгай чанарын материал
나노
нано
고성능
өндөр чадалтай
가상현실
бодит үнэн,бодит нөхцөл
유전자
ген
장기이식
эрхтэн шилжүүлэн суулгах
복제
дахин үйлдвэрлэх,дуурайн үйлдвэрлэх
인공위성
хиймэл дагуул
첨단 과학
орчин үеийн дэвшилтэт ШУ
창의력
бүтээлч чадвар
발명품
зохион бүтээл
발명가
зохион бүтээгч
특허
патент
착안
анхааралтай авч үзэх
고안
шинэ төсөл,сэдэж олох
발명하다
зохион бүтээх
대체하다
өөр зүйлээр орлуулах
적용하다
хэрэглэх,ашиглах
응용하다
хавсаргах,хэрэглэх
보급하다
тархаах,дэлгэрүүлэх
규명하다
нягтлах тогтоох
고체
хатуу биет