Level 2 Level 4
Level 3

A családról


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ön házas ?
Da li ste oženjeni / udati ?
Nős ?
Da li ste oženjeni?
Van felesége?
Da li imate ženu?
Nőtlen?
Da li ste neoženjeni?
Férjnél van ?
Da li ste udati ?
Férjezett?
Da li ste udati ?
Hajadon?
Da li ste neudati?
Elvált?
Da li ste razvedeni ?
Mikor házasodott össze a feleségével/ férjével?
Kada ste se venčali sa Vašim mužem / Vašom ženom ?
Hol házasodott össze a feleségével/ férjével?
Gde ste se venčali sa Vašom suprugom / Vašim suprugom ?
A házasságkötésének helye és ideje?
Mesto i vreme sklapanja braka?
Hány házassága volt az eddigit megelőzően?
Koliko ste brakova imali pre ovog?
Hányszor házasodott?
Koliko puta ste se ženili / udavali ?
Mikor vált el a feleségétől/ férjétől?
Kad ste se razveli od žene/muža?
Elhozta a válási papirokat?
Da li ste doneli papire o razvodu ?
Özvegy?
Jeste li udovac/ udovica?
Mikor halt meg a felesége/ férje?
Kad Vam je umrla žena/muž?
Van gyereke?
Imate li dece?
Hány gyreke van?
Koliko dece imate?
Hogy hivják őket?
Kako se ona zovu ?
Mi a nevük?
Kako im je ime?
Hány évesek gyereke? Hány évesek a gyerekei?
Koliko ima godina Vaše dete / Vaša deca?
A gyerekei számára is fogja kérelmezni a magyar állampolgárságot?
Da li ćete tražiti državljanstvo i za Vašu decu?
A férje/ felesége kérelmezni fogja a magyar állampolgárságot?
Da li će Vaš muž/ Vaša žena tražiti mađarsko državljanstvo?
Valaki a családban kérelmezte a magyar állampolgárságot?
Da li je neko u porodici tražio mađarsko državljanstvo ?
Hol adta be a kerlmet és mikor?
Gde ste predali zahtev i kad?
Valaki a családban megkapta a magyar állampolgárságot?
Da li je neko u porodici dobio mađarsko državljanstvo?
Ki a felmenője aki után kérelmezi a magyar állampolgárságot?
Ko je predak po kom tražite mađarsko državljanstvo?
Mikor született a felmenője?
Kad se rodio Vaš predak ?
Hol született a felmenője?
Gde se rodio Vaš predak ?
A felmenője magyar állampolgár volt?
Da li je Vaš predak bio mađarski državljanin?
Élenek még a nagyszülei ?
Da li su živi Vaši baba i deda?
Él még a nagyapja/ nagyanyja?
Da li je živa Vaša baba/ Vaš deda?
Élnek még a szülei?
Da li su Vam živi roditelji ?
Mivel foglalkoznak a szülei?
Čime se bave Vaši roditelji?
Mi a szülei foglalkozása?
Koje je zanimanje Vaših roditelja?
Hol dolgoznak a szülei?
Gde rade Vaši roditelji ?
Mi a neve az intézménynek ahol dolgoznak a szülei?
Koji je naziv institucije u kojoj rade Vaši roditelji ?
Mi neve a cégnek ahol dolgoznak a szülei ?
Kako je ime firme u kojoj rade Vaši roditelji ?
Mikor és hol házasodtak össze a szülei?
Kada i gde su se venčali Vaši roditelji?
A szülei házasságkötésének helye és ideje?
Mesto i vreme sklapanja braka Vaših roditelja?
Kitől tanult meg magyarul?
Od koga ste naučili mađarski ?
Beszél-e valaki a családban magyarul?
Da li neko govori mađarski u porodici ?
A családban ki beszél magyarul?
Ko priča mađarski u porodici?
Van - e lehetősége (otthon) magyarul beszélni?
Da li imate mogućnosti da kod kuće pričate mađarski ?
Hol tanult meg magyarul?
Gde ste učili mađarski ?
Folytatni fogja a tanulást?
Da li ćete nastaviti s učenjem?
Mennyi idejeig tanul magyarul?
Koliko vremena učite mađarski ?
Miért tanul magyarul?
Zašto učite mađarski ?
Van testvére?
Da li imate brata ili sestru ?
Hány testvére van?
Koliko braća i sestara imate ?
A testvére (testvérei) kérelmezték a magyar állampolgárságot?
Vaš brat ili sestra / braća ili sestre da li su tražili mađarsko državljanstvo ?
Mivel foglalkozik a testvére ( bátya, húga, öccse, növére) ?
Čime se bavi Vaš brat ili sestra / stariji brat/ mlađa sestra / mlađi brat / starija sestra?
Mivel foglalkoznak a testvérei?
Čime se bave Vaši brat i sestra ?
Dolgozik a testvére?
Da li radi Vaš brat ili sestra ?
Hol dolgozik a testvére?
Gde radi Vaš brat ili sestra ?
A testvérének van gyereke?
Da li Vaš brat ili sestra ili ima dece?
Hány gyereke van a testvérének?
Koliko dece ima Vaš brat/ sestra ?
Hogy hivják őket és hány évesek?
Kako se ona zovu i koliko imaju godina ?
A testvérei beszélnek magyarul?
Da li Vaša braća/ sestra pričaju mađarski ?