Level 2 Level 4
Level 3

Rozdział 3 - SZKOŁA


114 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Art
plastyka
a club
klub
Design and technology
zajęcia praktyczno-techniczne
Technology
technika
English
język angielski
Geography
geografia
History
historia
IT (Information Technology)
informatyka
Mathematics
matematyka
Music
muzyka
PE (Physical Education)
WF
Polish
język polski
RE (Religious Education)
religia
Science
Przyroda
Biology
biologia
Chemistry
chemia
Physics
fizyka
subject
przedmiot szkolny
a school bag
torba szkolna
a bin
kosz na śmieci
a blackboard
tablica kredowa
a whiteboard
biała tablica suchościeralna
a calculator
kalkulator
coloured pencils
kredki
a computer
komputer
a notebook
zeszyt
a desk
ławka
a table
stół
a dictionary
słownik
a glue
klej
a keyboard
klawiatura
a lunch box
pudełko na drugie śniadanie
a map
mapa
a mouse
myszka
a pen
długopis
a pencil
ołówek
a pencil case
piórnik
a pencil sharpener
temperówka
a rubber
gumka
a ruler
linijka
scissors
nożyczki
a textbook
podręcznik
a workbook
zeszyt ćwiczeń
learn
uczyć się
revise
powtarzać materiał
a break
przerwa
a class teacher
wychowawca
an exam
egzamin
a head teacher
dyrektor
holidays
wakacje
a lesson
lekcja
a locker
szafka szkolna
a mark
ocena
a primary school
szkoła podstawowa
a school uniform
mundurek szkolny
a term
semestr
a test
sprawdzian
a trip
wycieczka
a classroom
sala lekcyjna
a corridor
korytarz
a gym
siłownia
a library
biblioteka
an office
gabinet
a playground
plac zabaw
a sports field
boisko sportowe
a staff room
pokój nauczycielski
Don't talk now.
Nie rozmawiaj.
Hands up.
Ręce w górę.
How do you spell 'ruler'?
Jak się pisze słowo "linijka"?
Listen.
Posłuchajcie.
Look at the board.
Popatrzcie na tablicę.
Open your books.
Otwórzcie książki.
Close your books
Zamknijcie okno.
Open the window.
Otwórzcie okno.
Close the window.
Zamknijcie okno.
Repeat, plase.
Proszę powtórzyć.
Sit down.
Usiądźcie.
Stand up.
Wstańcie.
That's right.
Zgadza się.
That's wrong.
Źle.
What does it mean?
Co to znaczy?
What's this in English?
Jak to powiedzieć po angielsku?
Write.
Napisz.
Monday
poniedziałek
Tuesday
Wtorek
Wednesday
Środa
Thursday
Czwartek
Friday
Friday
Saturday
Sobota
Sunday
Niedziela
It's eight o'clock.
Jest ósma.
It's half past seven.
Jest wpół do ósmej.
It's midday.
Jest południe.
It's midnight.
Jest północ.
It's one pm.
Jest pierwsza po południu.
It's quarter to eight.
Jest za kwadras ósma.
It's twenty past eight.
Jest dwadzieścia po ósmej.
It's two am.
Jest druga nad ranem.
be good at Maths
być dobrym z matmy
be bad at Maths
być słabym z matmy
be late
być spóźnionym
do homework
odrabiać zadanie domowe
make mistakes
popełniać błędy
wear a school uniform
nosić mundurek szkolny
I have English lessons on Mondays and Thursdays.
Mam lekcje angielskiego w poniedziałki i czwartki.
I finish school at half past one pm.
Kończę lekcje wpół do drugiej po południu.
I start school at 8 o'clock.
Zaczynam lekcje o ósmej.
I'm good at science.
Jestem dobry z przyrody.
My favourite subject is Maths.
Mój ulubiony przedmiot to matematyka.
What's your favourite subject?
Jaki jest twój ulubiony przedmiot?
What time is it?
Która jest godzina?
Where's classroom 19?
Gdzie jest klasa numer 19?
Who's your class teacher?
Kto jest twoim wychowawcą?
Whose is this pen?
Czyj jest ten długopis?