Level 2

22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zoon van Atreus, Agamemnon of Menelaüs
ὁ Ἀτρεΐδης
altijd
αἰεί
alleen
οἶος
Grieken
οἱ Ἀχαιοί
zee
ἡ ἅλς
Argeiers
οἱ Ἀργεῖοι
smeken
λίσσομαι
Troje
ἡ Τροίη
huis, paleis, vertrek
τὸ δῶμα
maken, vervaardigen, bouwen
τεύχω
kamer, slaapkamer, vrouwenvertrek, voorraadkamer
ὁ θάλαμος
speer, lans
τὸ ἔρχος
slavin
ἡ δμῳή
slaaf
ὁ δμώς
dienares
ἡ ἀμφίπολος
hanteren, bezig zijn, in de weer zijn
ἕπω
bezig zijn, behandelen
ἐφέπω
zijn lot bereiken, zijn lot raken, sterven
πότρον ἐφέπω
krijgsvolk
ὁ λαός
manschappen, krijgsvolk, mannen
οἱ λαοί
strijden, vechten
μάρναμαι
strijd, gevecht, oorlog
ὁ πόλεμος