Level 13 Level 15
Level 14

Belangrijke epitheta van Achilles en Patroclus


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trots, edel
ἀγαυός
voortreffelijk, edel
ἀμύμων
heerser, meester, koning
ἄναξ
dapper, strijdbaar
ἀρήιος
strijdlustig, dapper
δαΐφρων
bij Zeus geliefd, aan Zeus geliefd
διΐφιλος
van Zeus afstammend
διογενής
edelgeboren, voortreffelijk
δῖος
door de speer beroemd
δουρικλυτός
goddelijk
θεῖος
op een god gelijkend
θεοείκελος
beroemd
κλυτός
krachtig, sterk
κρατερός
leider der mannen
ὄρχαμος ἀνδρῶν
snelvoetig
ποδάρκης
snel
ταχύς
snelvoetig
πόδας ταχύς
snel
ὠκύς
snelvoetig
πόδας ὠκύς
leider van de manschappen
ὁ ποιμήν λαῶν
stralend, beroemd, roemrijk
φαίδιμος