Level 2
Level 1

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
liking
lubienie, upodobanie (gust)
commander
dowódca
assign
przydzielić, przypisać (np. zadanie lub pracę do wykonania dla kogoś)
rub sth in
wcierać coś
interpreter
tłumacz ustny
translator
tłumacz pisemny
compartment
przedział w pociągu
contradiction
sprzeczność
bite
ukąszenie, ugryzienie
mosquito bite
ugryzienie komara
youngster
młodzieniec (nastolatek lub dziecko)
youth
młodość; młodzież; młodzieniec (nastolatek)
settle down
usadowić się (zająć miejsce); osiedlić się; uspokoić się PHRASAL VERB
anthill
mrowisko
ant colony
kolonia mrówek
proceedings
akta; przewód sądowy; obrady, uroczystości, obchody
the proceeding
wydarzenie, działanie, zachowanie
proceeding
postępowanie (sądowe), proces (sądowy) ; procedura
consistent
stały
over time
w trakcie; z czasem, z upływem czasu
be inclined to do sth
mieć skłonność do robienia czegoś
go together
pasować do siebie; współistnieć PHRASAL VERB
be out of sth
nie mieć czegoś, zabraknąć komuś czegoś, skończyć się PHRASAL VERB
run behind
zostawać z tyłu; spóźniać się PHRASAL VERB
run against
konkurować PHRASAL VERB
in opposition to
wbrew; w sprzeciwie wobec czegoś
be in opposition
być w opozycji
run sth by sb
przedstawić pomysł dla reakcji, opinii innej osoby lub powtórzyć coś +again (tell someone about something, to make sure they understand or approve) PHRASAL VERB
credit
zaliczenie, punkty (za uczestnictwo w zajęciach) AmE
optional
nieobowiązkowy, opcjonalny
speaker
mówca (osoba wygłaszająca przemówienie)
without a penny to one's name
bardzo biedny IDIOM
be in a jam
być w trudnej sytuacji IDIOM
do time
odsiadywać wyrok w więzieniu; mieć odsiadkę (siedzieć w więzieniu)
come in handy
okazać się użytecznym, okazać się przydatnym
convicted of
uznany winnym za (przestępstwo np. murder)
manslaughter
nieumyślne spowodowanie śmierci
inherit sth from sb
odziedziczyć coś po kimś
carmaker
producent samochodów
humanely
ludzko, humanitarnie, w sposób humanitarny