Level 9 Level 11
Level 10

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
shrew
ryjówka (ssak owadożerny)
Don't throw the baby out with the bathwater
nie wylewaj dziecka z kąpielą -don't lose something valuable while we're getting rid of something else that we don't want IDIOM
uncooked
nieugotowany
misleading
mylący, wprowadzający w błąd
unhygienic
niehigieniczny
disgrace
hańba, wstyd
fearless
nieustraszony (f)
take sth to heart
wziąć sobie coś do serca IDIOM
step up to the plate
dawać z siebie wszystko; podjąć działania IDIOM
other half
druga połówka (o żonie lub mężu)
obstacle course
tor przeszkód (np. w zawodach sportowych)
youthful
młodzieńczy
bounce back
pozbierać się, dojść do siebie, wrócić do normy PHRASAL VERB
doable
wykonalny, do zrobienia
polling day
dzień wyborów BrE
look to do sth
to expect or plan to do something
on the surface
na zewnątrz, na pierwszy rzut oka
give sb food for thought
dać komuś do myślenia IDIOM
food for thought
materiał do przemyśleń, rozważań IDIOM
lookalike
sobowtór (informal); wierna kopia (np. jakiegoś przedmiotu)
shrimp
kurdupel, karzeł (o niskiej osobie) IDIOM
oyster
ostryga
a different kettle of fish
inna para kaloszy IDIOM
a fine kettle of fish
ładna historia; niezły bajzel; a to ci heca! IDIOM
pool shark
ktoś bardzo dobry w bilard IDIOM
billiards
bilard (b)
pocket
łuza (otwór w stole bilardowym, do którego wpadają kule)
feel like a fish out of water
czuć się nieswojo IDIOM (fish expression)
something's fishy
coś jest - kantowany, lipny, naciągany, podejrzany (something is strange, not right)
be fresh off the boat
być imigrantem, który jeszcze nie zna zwyczajów i języka kraju, do którego się przeprowadził AmE IDIOM
be just off the boat
być naiwnym, być niedoświadczonym, być zielonym (nie mieć doświadczenia) IDIOM
clam
dolar AmE (old-fashioned)
be as happy as a clam
być szczęśliwym IDIOM (fishy expression)
quote
cytować, przytaczać (q)
be trapped
znaleźć się w potrzasku
get trapped
wpaść w pułapkę
trap
uwięzić; zastawić pułapkę (na kogoś), złapać w pułapkę
to have a screw loose
być szajbnięty, walnięty- slang
grasp
pojęcie (na jakiś temat), zrozumienie; zasięg (możliwość osiągnięcia czegoś)
be immersed in sth
być przez coś pochłoniętym, być w czymś zatopionym IDIOM