Level 16 Level 18
Level 17

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
funny bone
czułe miejsce w łokciu
in the spotlight
w centrum uwagi, w centrum zainteresowania
take a step backwards
zrobić krok wstecz
modern-day
współczesny (m)
dedicate yourself to sth
poświęcić się czemuś +ing(np. teaching, doing good things)
have what it takes
mieć, co trzeba, by odnieść sukces
what it takes
co trzeba; co jest potrzebne (żeby - to do sth)
superpowers
nadsiła, ogromna siła; supermocarstwo
life-saver, lifeguard
ratownik (2 pojęcia)
closely-guarded secret
pilnie strzeżony sekret
eat humble pie
pokajać się, przyznać się do błędu IDIOM
bet on sb's victory
postawić na czyjeś zwycięstwo
full up
najedzony BrE
down
mniej (d)
to go
pozostawać do zrobienia; pozostawać do przebycia; pozostawać do rozpoczęcia czegoś
stuffed
napchany, najedzony BrEinformal
apologetic
przepraszający (o geście, o uśmiechu);skruszony, pokorny (o osobie)
puppet, string puppet
kukiełka, marionetka (2 pojęcia)
puppeteer
lalkarz
put on
dostarczać czegoś (specjalnych usług) BrE; przedstawiać coś, prezentować coś; wystawiać coś (sztukę) PHARSAL VERB
with no strings attached
bez zobowiązań IDIOM
a few strings attached
parę warunków ( a few conditions) IDIOM
glove puppet
lalka pacynka (zakładana na rękę)
bring together
zgromadzić kogoś;(np. badaczy, ekspertów); połączyć kogoś, zbliżać kogoś (np. rodzinę, kochanków) PHARSAL VERB
move over
przesuwać się, robić komuś miejsce PHRASAL VERB
move over to sth
przenieść się na coś, zacząć czegoś używać PHRASAL VERB
tummy tuck
korekcja brzucha
nose job
operacja plastyczna nos
well-heeled
nadziany - informal
showbiz
przemysł rozrywkowy (1)
puppetry
lalkarstwo
shopping trip
wycieczka po zakupy
grocery
sklep spożywczy
circular
druk reklamowy
rock-bottom
na najniższym możliwym poziomie (np. ceny); najniższy (poziom cen)
dip
spadać (np. o cenach, temperaturze) (.i..)
running race
bieg (2)
South Pole
biegun południowy
swimmer
pływak, pływaczka
violinist
skrzypek, skrzypaczka