Level 1 Level 3
Level 2

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
incarceration
wtrącenie do więzienia, uwięzienie
non-violent
pokojowy, niestosujący przemocy
responsive
wrażliwy, wyczulony (o człowieku); odpowiadający, reagujący
desktop
komputer stacjonarny
mobile device
urządzenie przenośne
core content
zawartość podstawowa
chiming
dzwonienie
workman
pracownik (fizyczny), robotnik
suffice
wystarczać, zadowalać
conversely
odwrotnie, na odwrót
catch sb by surprise
zaskoczyć kogoś, złapać kogoś z zaskoczenia
initiate
zapoczątkowywać, inicjować (np. rozmowy, reorganizację)
phantom pregnancy
ciąża urojona
moonwalk
spacer po powierzni księżyca
autograph
autograf
plop into the armchair
ciepnąć na fotel (to let the body drop heavily)
plop
plusnąć - To fall with a sound like that of an object falling into water without splashing.
speech impediment
wada wymowy
lisp
seplenienie, seplenić
rock
dać czadu, zaszaleć
set in
nastać, zapanować PHRASAL VERB
lubricant
środek nawilżający, substancja nawilżająca ;smar, substancja smarna
afflicted
chory (dotknięty jakąś chorobą) ; cierpiący (np. z powodu biedy)
decree
zarządzać, uchwalać, zadekretować; orzekać (wyrok w sądzie)
snacking
podjadanie (pomiędzy posiłkami)
milkman
mleczarz
whine
biadolić, jęczeć, kwilić, lamentować, skomleć
well-to-do
zamożny, dobrze usytuowany
subjunctive
tryb łączący
forsythia
forsycja (rodzaj krzewów)
powerhouse
kopalnia (np. wiedzy); osoba pełna energii ;potęga, mocarstwo (w sporcie lub w kulturze)
prodigious
cudowny, zdumiewający; ogromny, kolosalny
slog
harować, tyrać; harówka, tyranie BrE informal
day in and day out
świątek piątek i niedziela IDIOM
lottery ticket
los (bilet na loterii)
draw lots
ciągnąć losy
death row
cela śmierci; cele skazanych na śmierć
be on death row
oczekiwać na wykonanie wyroku śmierci
over the top
skrajny, przesadzony Br informal
regarding
jeśli chodzi o, co się tyczy, odnośnie, względem