Level 19 Level 21
Level 20

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pour in to sth
wlewać się gdzieś, napływać w dużej ilości (np. o tłumie) IDIOM
waterlogged
nasiąknięty wodą, zalany wodą (np. grunt); pełen wody (np. łódź, statek, zbiornik)
beach holiday
wakacje na plaży
soaked
przemoczony (o ubraniu), zmoknięty (o osobie) (s)
narrative
narracja, relacja
country garden
ogród wiejski
find sb's way
trafić (gdzieś np. into the garden)
reasonable
rozsądny, realistyczny, osiągalny
stellar
doskonały, super, ekstra AmE; gwiezdny
slide down sth
ślizgać się w dół czegoś
slide
zjeżdżalnia
imperative
pilny, palący, konieczny, istotny, niezbędny, naglący (i)
thoroughly
gruntownie, dokładnie; zupełnie, całkowicie
reach halfway down sb's calves
sięgać połowy łydek (np. sukienka)
screw back on
zakręcać, przykręcić z powrotem - (twist back into place)
aggressive
agresywny
strike an iceberg
uderzyć w górę lodową
in progress
w toku
skid
poślizgnąć (się), wpaść w poślizg (o pojeździe); poślizg (pojazdu)
eyewitness
naoczny świadek
eyewitness account/report/testimony
zeznanie świadka naocznego (3- a/r/t)
on top of one another
jeden na drugim
come alongside
dobić do burty, przybić do brzegu; dobijać
rescue ship
statek ratunkowy
making a lark of it
making fun of a situation
bosun, boatswain
bosman - a ship's officer in charge of equipment and the crew ( 2 definicje)
jut out
sterczeć, wystawać PHRASAL VERB
account
relacja, raport, sprawozdanie, opowieść; wyjaśnienie, wytłumaczenie
aboard
na pokładzie, na pokład (statku, pociągu, autobusu) (a)
deck
piętro (w autobusie, samolocie)
for dear life
ze wszystkich sił, ile tchu IDIOM
beam
belka nośna, dźwigar (b)
stoker
palacz (w piecu), palacz kotłowy
clutch
chwytać, ściskać, trzymać kurczowo(...h)
hold
uścisk (of my hand); chwyt (we wspinaczce)
ease
zelżeć, złagodnieć (np. o bólu, deszczu)
setback
nawrót (choroby), pogorszenie (stanu zdrowia); komplikacja, problem
editor
redaktor (np. książki, artykułu);korespondent (np. w danym kraju)
death toll
liczba ofiar śmiertelnych
get an alert
dostać powiadomienie alarmowe