Level 21 Level 23
Level 22

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grouting
spoinowanie - nadawanie elementom zewnętrznym, spoinom żądanego kształtu
mine workings
wyrobisko
record
rejestrować; zapis, protokół, rejestr (r)
trainspotting
podglądanie pociągów
picture-postcard
doskonale wyglądający, przepiękny - a very beautiful view, similar to pictures on postcards
picture postcard
widokówka
destination
miejsce przeznaczenia, cel podróży - place you travel to
heritage
dziedzictwo, spuścizna (ważne dla społeczeństwa wartości i tradycje)
emigrant/immigrant
emigrant/imigrant
emigration/immigration
emigracja/imigracja
snow-capped
ośnieżony
break
święta, dni wolne od pracy; przerwa szkolna
get away from sth
uciec od czegoś, wyrwać się skądś PHRASAL VERB
sturdy
o silnej budowie, wytrzymały (o rzeczy) (s)
pool
sadzawka, mały staw; kałuża
compound
wyraz złożony (np. noun, adjective)
course
tor (w biegu)
traveller
podróżnik, podróżny
lap
etap (np. podróży) (...p)
racing driver
kierowca wyścigowy
high-speed
bardzo szybki (np. sieć komputerowa); szybkobieżny, wysokoobrotowy (np. silnik)
bragging
przechwalanie się; przechwałki (...g)
watch over sth
czuwać nad czymś PHRASAL VERB
be away
być nieobecnym, być poza zasięgiem PHRASAL VERB
away
stąd (w odległości od jakiegoś miejsca); stale, bez wytchnienia
be well worth it
być bardzo tego warte
have a read
poczytać
trek
długo wędrować, podróżować (pieszo)
summer term
semestr letni
Cambodia
Kambodża
phishing
wyłudzanie poufnych informacji osobistych przez podszywanie się jakąś osobę lub instytucję
I couldn't care less.
nic mnie to nie obchodzi (4)
be off work
być nieobecnym w pracy
you are glowing
promieniejesz!
morning sickness
poranne mdłości
you'll make a great mother!
będziesz doskonałą matką
in my experience
zgodnie z moim doświadczeniem
about the subject
na ten temat (np. nic nie wiedzieć)
I'm not sure that I follow
nie jestem pewien, czy rozumiem
go through the details
przedyskutować, omawiać szczegóły - PHRASAL VERB