Level 22 Level 24
Level 23

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go over sth
zbadać coś, przeanalizować coś PHRASAL VERB
I have no objection
nie sprzeciwiam się (np. to you going on holiday with your friends)
I'm not happy with
nie podoba mi się (.. .. h.. ..)
I approve of your decision to move to Japan.
Akceptuję Twoją decyzję o przeprowadzce do Japonii.
I disapprove of your new boyfriend.
Nie akceptuję Twojego nowego chłopaka
approach to work
podejście do pracy
night shift
nocna zmiana
send sth over
nadesłać coś PHRASAL VERB
like you said
tak jak powiedziałaś
slip one's mind
wypaść z głowy
hymn
hymn (nie anthem)
wedge
hak wspinaczkowy, klin; zaklinować, umocować
vogue
moda (v)
grey day
szary dzień
Dubai
Dubaj (miasto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich)
the United Arab Emirates
Zjednoczone Emiraty Arabskie
souk
suk (targ arabski)
prepositional phrase
wyrażenie przyimkowe
litre
litr
half a litre of sth
pół litra czegoś
tinned
puszkowy, w puszce (np.tuna) BrE
a tub of ice-cream
pudełko lodów
detergent
detergent
rattle
grzechotka
jingling
dzwoniący, brzęczący
take out the rubbish
wynieść śmieci
stay in
zostać w domu PHRASAL VERB
heat up the soup
podgrzać zupę PHRASAL VERB
cut up
pokroić, pociąć PHRASAL VERB
cool down
ostudzić PHRASAL VERB
be happy to do sth
chętnie coś zrobić
pick up
przynieść coś (kupić i przynieść) PHRASAL VERB
showcase
pokaz (czyjegoś talentu, osiągnięć); wizytówka (czyichś umiejętności); wystawiać na pokaz
scroll down
przewijać w dół (the page) PHRASAL VERB
public square
plac publiczny
activity
ćwiczenie; aktywność, działanie, czynność
opera house
opera (budynek)
of your choosing, of your choice
twojego wyboru; coś wybranego przez kogoś (2 wyrażenia)
walk around
przechadzać się, spacerować PHRASAL VERB
go around
krążyć po czymś (np. the market; opowieści, plotki) PHRASAL VERB