Level 23 Level 25
Level 24

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sth must not go any further
coś nie może pójść dalej (np. sekret)
outspoken
szczery do bólu, mówiący bez ogródek
ferry
prom
sign off
zakończyć list, skończyć list; skończyć, pożegnać się (np. w audycji radiowej) PHRASAL VERB
head off
wyjeżdżać, odchodzić PHRASAL VERB (h)
rooted
zakorzeniony, mocny, trwały; wrośnięty
conquer
podbijać, pokonywać
devastating
dewastujący, niszczycielski, pustoszący (efekt czegoś)
assertion
dochodzenie (swoich praw), domaganie się (swoich praw; of independence); twierdzenie, zapewnienie, obstawanie (przy czymś)
liberation
oswobodzenie, uwolnienie, wyzwolenie
liberal
tolerancyjny, postępowy; liberalny
forged
stworzony; sfałszowany
look to the future
patrzeć w przyszłość
historian
historyk
ugliness
brzydota
perspective
perspektywa, punkt widzenia
have the world at your feet
mieć świat u swoich stóp
act of defiance
wyraz buntu
central
centralny, najważniejszy (np. zagadnienie, temat)
depot
remiza (zajezdnia autobusowa, tramwajowa) BrE
thread
gwintować; nawlec, przewlec
blockade
blokować, zablokować; blokada (nie block)
standstill
zastój, martwy punkt, zatrzymanie
come to a standstill
zatrzymać się IDIOM
tram stop
przystanek tramwajowy
secretive
skryty, tajemniczy (o osobie), zakonspirowany (np. plan)
fairy
bajeczny (..y)
go on
dziać się dalej, iść do przodu PHRASAL VERB
continual
ciągły, nieustanny, ustawiczny (...l)
concept
pojęcie (c)
symbol
symbol (osoba lub rzecz symbolizująca coś)
feature
przedstawiać, prezentować (np. film, artykuł) (f)
breeze
bryza, wiaterek
amenities
udogodnienia, wyposażenie (a)
dozen/half a dozen
tuzin (12 sztuk)/pół tuzina (6 sztuk)
get away from it all
uciec od wszystkiego (urządzić sobie relaksujące wakacje) -to have a break somewhere far away IDIOM
greet
witać; pozdrawiać
islander
wyspiarz
descendant
potomek, zstępny
rainwater
deszczówka