Level 24
Level 25

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
call
zatrzymać się, zatrzymywać się na chwilę (np. pociąg, statek); wizyta, odwiedziny
at the end of the earth
na końcu świata
be going places
zacząć odnosić sukcesy (informal) IDIOM
all over the place
wszędzie (4)
fall from grace
wypaść z łask IDIOM
reunite
ponownie połączyć, scalać
involving
dotyczący; obejmujący; wiążący się z
slap-up
wystawny BrE informal
serve sth up
zaserwować coś (np. na kolację) PHRASAL VERB
shortcut
skrót (krótsza droga)
take a shortcut
iść na skróty
in a rush
w pośpiechu
wire
przesyłać pieniądze drogą elektroniczną
left over
pozostałość, resztki; pozostały
head for, make for
kierować się do (2 wyrażenia)
move around
przenosić się, przesuwać się lub coś; ruszyć się lub coś PHRASAL VERB
The way to a man's heart is through his stomach.
Przez żołądek do serca.
as sick as a dog
chory jak pies IDIOM
be worried sick, be sick with worry
być chorym ze strachu DWA IDIOMY
feel as sick as a parrot
być do głębi rozczarowanym BrE IDIOM
dodgy
ryzykowny, niepewny (np. plan, sytuacja); podejrzany, szemrany (np. biznes, osoba)
squawking
skrzeczący ( np. sound, o głosie ptaka)
imminent
nadciągający, bliski; groźny, bezpośrednio grożący
blur
niewyraźna plama (niewyraźnie zaznaczony kształt); coś, co pamięta się jak przez mgłę; zamazywać
egg on
zachęcać, podpuszczać PHRASAL VERB
no laughing matter
poważna sprawa (informal)
spokeswoman
rzeczniczka
bus operator
przewoźnik autobusowy
involved
zamieszany, zaangażowany (np. osoba, grupa)
give way
ustępować pierwszeństwa (na drodze) BrE
iteration
powtórzenie, iteracja
Art Deco
art deco (styl w sztuce)
guardian dog
pies stróżujący
founder
założyciel
come clean
ujawnić, wyjawić, przyznać się (2)
nine years on
dziewięć lat później (nie later)
writing
utwór, utwory (książki, artykuły, itp. napisane przez konkretną osobę lub na konkretny temat)
in the not-too-distant future
w niedalekiej przyszłości
dystopian
describes a future situation which is very unpleasant
utopian
utopijny - describes a future situation which is ideal