Level 2 Level 4
Level 3

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hint
robić aluzję
trumpet
rozgłosić, rozgłaszać, odtrąbić (np. zwycięstwo); zatrąbić (słoń)
no/little/small wonder
nic dziwnego, nie dziwota(n/l/s)
commercial
reklama (w telewizji lub radiu)
guilty verdict, verdict of guilty
orzeczenie skazujące (2 pojęcia)
trade union
związek zawodowy
ineligible
nie spełniający wymaganych warunków (np. do kandydowania, do stypendium)
bureaucracy
biurokracja
pony trekking
rajd konny; wakacje w siodle
white water rafting
spływ górski (sport)
orienteering
bieg na orientację
price range, price bracket
przedział cenowy (2 definicje)
be out of sb's price range
przekraczać czyjeś możliwości finansowe IDIOM
range from ... to ...
mieć zakres od ... do ...; począwszy od ... do ...
under the guidance of
pod przewodnictwem
work record
karta pracy
major concern
poważna obawa; znaczący przedmiot troski
sb's concern
czyjaś sprawa, czyjś obowiązek
requirement
wymóg, potrzeba, żądanie, wymaganie
rail transfer
przewóz kolejowy
lighten up
rozchmurzyć się (l)
since time immemorial
od niepamiętnych czasów
think less of
to have a lower opinion of
countryman
rodak, krajan; mieszkaniec wsi
pass off
mijać (np. o przyjęciu)PHRASAL VERB
at the flick of a switch
za przyciśnięciem guzika (podkreślenie łatwej obsługi maszyny) IDIOM
be set in your ways
mieć swoje przyzwyczajenia IDIOM
catch on to sth
zrozumieć coś, pojąć coś (np. czyjeś czyny)(c) PHRASAL VERB
pull off
osiągnąć coś, dokonać czegoś PHRASAL VERB
be out
nie wchodzić w rachubę IDIOM
undetected
niezauważony, niewykryty
slip by
mijać, umykać, uciekać PHRASAL VERB
take turns
robić coś na zmianę (2)
convention
konwenanse, normy społeczne
scripted
uprzednio opracowany tekst
make your way
pokonać drogę; odnosić sukces
catcher
chwytacz, łapacz
non-existent
nieistniejący
get your head round sth
być w stanie coś zrozumieć IDIOM BrE
harshly
szorstko, surowo