Level 3 Level 5
Level 4

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
crack down on
rozprawić się z PHRASAL VERB
come across as
wydać się, sprawić wrażenie PHRASAL VERB
in the know
mający dostęp do najbardziej poufnych informacji IDIOM
not in the know
nie zorientowany (nie wiedzący co w trawie piszczy) IDIOM
knock sb's confidence
zdeptać czyjąś pewność siebie
detectable
wykrywalny
fret
martwić się, gryźć się (z powodu czegoś)
comprehensibility
przejrzystość, zrozumiałość, komunikatywność
comprehension
zrozumienie, zdolność pojmowania
relay interpreting
tłumaczenie pośrednie (np. najpierw z polskiego na niemiecki, a potem z niemieckiego na francuski)
hue
odcień (h)
municipality
miasto; władze samorządowe miasta
heap of snow
sterta śniegu
in the tree
na drzewie
report on sb to sb
donosić na kogoś do kogoś
resign from
rezygnować z
smell of sth
pachnieć czymś
identify sth as sth
zidentyfikować coś jako coś
retire from one's job
przejść na emeryturę
use sth for sth else
użyć coś zamiast czegoś innego
aim at the target
mierzyć do celu
knock at the door
pukać do drzwi
apologise to sb for sth
przepraszać kogoś za coś (a)
assess sth at
wycenić coś na
convert sb to sth
nawrócić kogoś na coś
attach sth to sth
dołączyć coś do czegoś
compensate sb for sth
zrekompensować komuś coś
appoint sb to sth
desygnować kogoś na coś (stanowisko) (zlecać komuś objęcie jakiejś funkcji, władzy, jakiegoś stanowiska)
arrange sth for sb
zorganizować, planować, aranżować coś dla kogoś
claim sth from sb
żądać czegoś od kogoś
charge sth to one's account
zapisać coś na czyjś rachunek
combine sth to sth
połączyć coś z czymś (c)
advise sb about sth
doradzać komuś w sprawie czegoś
betray a secret to sb
zdradzić komuś tajemnicę
admire sb for sth
podziwiać kogoś za coś
lend sth to sb
pożyczyć komuś coś
interest sb in sth
zainteresować kogoś czymś
excuse sb for sth
przeprosić kogoś za coś (e)
inform sb of sth
poinformować kogoś o czymś
insure sb against sth
ubezpieczyć kogoś przed czymś