Level 4 Level 6
Level 5

New level


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rob sb of sth
obrabować kogoś z czegoś
reply to sb
odpowiadać komuś (nie respond)
remind sb of sth
przypomnieć komuś o czymś
confess to sb
zwierzyć się komuś
guess at the truth
odgadnąć prawdę
apply to sb for sth
wystąpić, aplikować do kogoś o coś
begin with sth
zacząć od czegoś (b)
approve of sth
aprobować coś
arrive at
przybyć do (miejsca, np airport)
arrive in
przybyć do (państwa, miasta)
trade with sb
handlować z kimś, targować
taste of
mieć smak czegoś
advise against
odradzać
trade in sth
handlować czymś
bring oneself to do sth
zmobilizować się, zmusić się do zrobienia czegoś
take sb to court
podać kogoś do sądu
quarantine
kwarantanna, poddawać kwarantannie
middling
średni, przeciętny (....g)
disappointingly
z rozczarowaniem, z niezadowoleniem
writer's block
zanik inwencji twórczej
ineffable
nieopisany, niesłychany, niewysłowiony, niewymowny
appeal to sb
podobać się komuś, przemawiać do kogoś
flick through the channels
skakać po kanałach telewizyjnych PHARSAL VERB
tumour
guz, nowotwór
drug therapy
terapia farmakologiczna
respond to sth
odpowiadać na coś, reagować na coś(nie reply)
reason with sb
przekonywać kogoś, namawiać kogoś
exhilarating
radosny (np. o przeżyciu)
loquacious
gadatliwy (l)
employable
nadający się do zatrudnienia
excitable
pobudliwy, wrażliwy na bodźce
nervousness
nerwowość
politeness
grzeczność, uprzejmość
trainee
praktykant, praktykantka, stażysta, stażystka, kursant, uczestnik szkolenia
hyphen
łącznik
dash
myślnik
absentee
nieobecny (osoba nieobecna)
breakable
kruchy, łatwo tłukący się
moveable
ruchomy, przenośny (np. przedmiot, dobro)
meaninglessness
bezsensowność