Level 9 Level 11
Level 10

Kappale 10


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
σπείρω
kylvää
καλός, -­ή, -­όν
kaunis, hyvä, kelvollinen
τὸ σπέρμα, -­ματος
siemen
ὁ υἱός
poika, myös heprealaisessa merkityksessä ilmaisemassa kuulumista johonkin joukkoon, so. ὁ υ. τῆς βασιλείίας (valtakunnan) kansalainen, jäsen
ὁ ἀγρός
pelto, keto, alue kaupungin ulkopuolella so. maaseutu
ὁ κόσμος
maailma, (myös; ihmiskunta); koristus, koriste; järjestys, maailmankaikkeus
ἡ βασιλείας
kuninkuus, valtakunta
ζιζάνιον
rikkaruoho joka kasvaa vehnän joukossa, myrkkyraiheinä (Lolium temulentum)
ἐχθρός, -­ά, -­όν
vihollinen, subst. ὁ ἐχθρός
πονηρός, -­ά, -­όν
viallinen, paha
διάβολος, -­ον (subst. ὁ διάβολος)
panetteleva, syyttävä
πεινάω
olla nälissään
ποτίζω
antaa jklle juoda, juottaa
τρέφω, ἔθρεψα
ruokkia
πότε
milloin?
διψάω
olla janoissaan, so. subjektilla on jano
ξένος, -­η, -­ον
vieras, outo, muukalainen
συνάγω
koota, tässä: ottaa vieraanvaraisesti kotiinsa/luokseen
γυμνός, -­ή, -­όν
alaston
περιβάλλω
vaatettaa joku, heittää ympäri
ἀσθενέω
olla sairas
ἡ φυλακή
vankila
ὁ Φαρισαῖος
fariseus
ὁ Σαδδουκαῖος
Saddukeus
πειράζω
yrittää, koettaa tehdä jtkn; koetella, testata (ihmistä), panna kokeeseen (ihminen); yrittää saada jnk ihminen tekemään virhe/een, kiusata
ἐπερωτάω
kysyä, pyytää +akk. joltakulta
τὸ σημεῖον
merkki, tuntomerkki
ἐπιδείκνυμι
näyttää toteen, osoittaa, todistaa
προσκαλέω
kutsua (luokseen), med. kutsua kokoon (itselleen, itseään varten)
τὸ πλῆθος (gen: πλήθους)
joukko, paljous, kansa
δώδεκα
kaksitoista
ἀρεστός, -­ή -­όν
miellyttävä, mieluinen
καταλείπω
jättää, luopua; tässä: laiminlyödä
διακονεῖν τραπέζαις
palvella pöydälle, so. tarjota/jakaa ruokaa
συλλαμβάνω
vangita, ottaa kiinni
εἰσάγω
viedä sisälle
ὁ ἀρχιερεύς, (gen: ἀρχιερέως)
ylipappi
μακρόθεν
kaukaa
-­θεν
‐sta, -­stä, -­lta, -­ltä (vanha genetiivin sijapääte, joka ilmaisee liikettä jostakin paikasta, esim. οἴκοθεν kotoa, ἄλλοθεν muualta)
περιάπτω
sytyttää
τὸ πῦρ, πυρός
tuli
ἡ αὐλή
piha
μέσος, -η, -­ον
keskellä oleva, keski-, keskimmäinen
μέσος
adv. keskellä
συγκαθίζω
trans. asettaa yhdessä intr. asettua istumaan yhdessä
κάθημαι
istua, istuutua; asua, olla
ἡ παιδίσκη
pieni tyttö, palvelijatar
τίς (mask./fem.), τι (neutr.) gen: (τινός)
interrogatiivipronomini kuka? mikä? mitä? (painollinen) indefiniittipronomini joku, jokin, eräs (ilman painoa)
ἀτενίζω
kiinnittää katseensa
artikkelia tässä käytetty demonstratiivipronominin tavoin so. ”hän”
ἀρνέομαι
kieltää
ἔτι
vielä, yhä
ἡ μήτηρ (gen: μητρός)
äiti
ζητέω
etsiä, hakea, tiedustella, kysellä jtka henkilöä
ἔξω
ulkona
περιβλέπω
katsella ympärilleen
κύκλῳ (adv. sanasta ὁ κύκλος piiri)
ympärillä
ὄψιος, -­α, -­ον
myöhäinen
φιλέω
rakastaa
ὑπέρ
+ akk. yli, enemmän kuin jkn (+gen. jnkn puolesta, hyväksi, tähden, edestä)
ὁ πατήρ, gen.πατρός
isä
ἡ θυγάτηρ, θυγατρός
tytär
ἄξιος, -­α, -­ον
+ gen. sovelias, jnkn arvoinen, jnkn veroinen, jtkn vastaava, jnkn ansainnut
ὁ σταυρός
risti
ὀπίσω
+ gen. taakse, takana, perässä, jälkeen