Level 10 Level 12
Level 11

Kappale 11


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ὁ τετράρχης
maan neljännen osan hallitsija, neljännesruhtinas
ἡ ἀκοή
huhu, kuulopuhe
ὁ πας, παιδός
lapsi, palvelija, orja
ἐγείρω
herättää, nostaa, pass. herätä, nousta
νεκρός, -­ά, -­όν
kuollut: ἀπὸ τῶν νεκρῶν kuolleista
κρατέω + akk.
ottaa kiinni, + gen. pidättää, tarttua jhkn
δέω
sitoa, vangita
ἡ φυλακή
vankila, vartioiminen
ἀποτίθημι
panna, panna pois, riisua
ἔξεστιν on lupa, luvallista
panna, panna pois, riisua
ἀποκτείνω
tappaa
φοβέομαι
pelätä
τὰ γενέσια
syntymäpäivät, ‑juhla
ὀρχέομαι
tanssia
ἡ θυγάτηρ, θυγατρός
tytär
ἀρέσκω + dat.
olla jnkn mieleen, miellyttää jtkt
ὅθεν
josta, mistä, jonka tähden, sen tähden
ὁ ὅρκος
vala, μεθ’ ὅρκου -­ valall
ὁμολογέω
tunnustaa, luvata
προβιβάζω
tuoda eteen, johtaa eteenpäin, edistää, jatkaa; opettaa,yllyttää; προβιβασθεὶς ὑπὸ τινος jnkn opettama, yllyttämänä
ἡ κεφαλή
pää
ἡ πίναξ, πίνακος
lautanen
λυπέω
saattaa murheelliseksi, pass. olla murheellinen, aor.tulla murheelliseks
κέλευω
käskeä
πέμπω
lähettää
ἀποκεφαλίζω
löydä pää poikki, mestata
τὸ κοράσιον
tyttö, dimin. sanasta ἡ κόρη
τὸ πτῶμα (< πίπτω
pudota, so. se mikä on pudonnut eli kuollut) ruumis
αἴρω
nostaa, kohottaa, ottaa
θάπτω
haudata
ἀπαγγέλλω
ilmoittaa