Level 11 Level 13
Level 12

Kappale 12


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
προσεύχομαι
rukoilla
ἁγιάζω
pyhittää
τὸ ὄνομα, ὀνόματος
nimi
ἡ βασιλεία
valtakunta, kuningaskunta, kuninkuus
τὸ θέλημα, θελήματος
tahto
ἐπιούσιος, -­α, -­ον,
jokapäiväinen, päivittäinen
σήμερον
tänään
ὀφείλω
olla velkaa
τὸ ὀφείλημα, ὀφειλήματος
velka, synti
ὡς
niin kuin
ὁ ὀφειλέτης
velallinen, velassa oleva
καθ᾿ ἡμέραν
joka päivä
ὁ ἑκατόνταρχος
sadanpäämies
βέβληται pass. ind. perfekti yks. 3. verbistä βάλλω
heittää, viskata, saattaa vuoteenomaksi, perf. on saatettu vuoteenomaksi, so. makaa vuoteessa
ὁ παραλυτικός
halvaantunut
δεινῶς
hirveästi, kovasti, kovin
δεινός, -­ή, -­όν
kauhea, hirveä
βασανίζω
ahdistaa, kiusata, kiduttaa
μή
ei
σκύλλω
vaivata
ἱκανός, -­ή, -­όν
riittävä
διό
sen tähden, sen vuoksi
οὐδὲ (οὐ + δε)
eikä
ἀξιόω
pitää arvossa, pitää jtkt (akk.) tulen (gen.) arvoisena
ἰάoμαι
parantaa
ὑπό + akk.
alla, alle
ἡ στέγη
katto, peite
ἡ ἐξουσία
valta
τάσσω
käskeä, määrätä
ὁ στρατιώτης
sotamies, sotilas
ἄλλος, -­η, -­ο
toinen, muu
δοῦλος, -­η, -­ον
palveleva subst.
στρέφω
kääntää, pass. kääntyä
θαυμάζω, ἐθαύμασεν
hämmästyä
τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτον
niin suuri, mon. niin monta
πίστιν (akk.)
usko, luottamus
ὑποστρέφω
trans. kääntää, palauttaa, intr. palata
ὁ δούλος
orja, palvelija
εὑρίσκω
löytää
ὑγιαίνω
olla terve
θαυμάζω
ihmetellä, hämmästellä