Level 14 Level 16
Level 15

Kappale 16


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
οἴδα
tietää, tuntea
Μωϋσεῖ
dat. Moosekselle
πόθεν
mistä paikasta? kuinka?
ἀποκρίνοµαι
vastata
ἐν τούτῳ
sen tähden
θαυµαστός, -ή, -όν
ihmeellinen, ihmeteltävä
ἐάν εἰ+ἄν
jos
θεοσεβής, -ές
Jumalaa pelkäävä (sellainen, joka kunnioittaa Jumalaa)
τὸ θέληµα, θελήµατος
tahto
ὁ αἰῶν, αἰῶνος
pitkä aika, iäisyys