Level 1 Level 3
Level 2

Kappale 2


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
τί
miksi?
ποιέω
tehdä
οὗτος, αὕτη, τοῦτο
demonstratiivipronomini eli tämä, hän, tuo
νέος, -­α, -­ον
uusi, nuori
καλός, -­ή, -­όν
kaunis, hyvä
μοίἐστιν
(se) on minun, minulla on
ἐρωτάω
kysyä
ἡ κώμη
kylä
κατέναντι
adverbi: vastapäätä
λαμβάνω
ottaa, ottaa vastaan, saada
δεδεμένος, -­η, -­ον
sidottu
ἡ θύρᾱ
ovi
ἡ χρείᾱ
tarve
χρείαν ἔχει
tarvita, olla jonkin tarpeessa + gen.
εὐθύς
adverbi: heti
ἀποστέλλω
lähettää
πάλιν
taas, uudelleen, takaisin, jälleen
ὧδε
adv. tänne, tässä
ἤδη
adv. jo
ἡ ἡμέρα
päivä
ἡ οἰκίᾱ
talo
μου
minun
οἰκέω
asua
ἀγαπάω
rakastaa
με
minua
ὁ κύριος,
herra, Herra
γινώσκω
tietää, tuntea
ὅτι
että; koska
φιλέω
rakastaa
σε
sinua
λαλέω
puhua, sanoa
ὁ λόγος
sana, asia, puhe, järki
ἡ συναγωγή
synagoga, kokous
ἡ Ἰουδαία
Juudea
ἐν + dat.
ilmaisee ”välinettä”, jolla jotain tehdään
ἡ ἐξουσία
voima, valta
ἐπιτάσσω
käskeä (+ dat. jotakuta)
ἀκάθαρτος, -­ον
saastainen, epäpuhdas, likainen
τὸ δαιμόνιον
paha henki
περιπατέω
kävellä
παρά + akk.
vieressä, lähellä (kulkemista), rannalla
ἡ θάλασσα
meri
ἡ Γαλιλαία
Galilea
ἀκολουθέω
seurata (+ dat. ketä seurataan)
ὁ ὄχλος
kansanjoukko
εὐχαριστέω
kiittää (+ dat. ketä kiitetään)
ἡ σοφία
viisaus
ἡ δόξα
kunnia, kirkkaus, loisto
ὑμῶν
teidän (persoonapronominin mon. 2. pers. genetiivi)