Level 2 Level 4
Level 3

Kappale 3


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
προσδοκάω
odottaa (+ akk jotakuta)
παρά + akk,
luokse, -­lle, viereen, lähelle; +dat luona, -­lla, -­llä, äärellä; + gen. -­lta, -­ltä
δίδωμι
antaa
τὸ δῶρον
lahja
φημί
sanoa (aloittaessaan suoraa esitystä tulee usein suoran esityksen sekaan)
ἀγαθός, -­ή, -­όν
hyvä (erittäin laajassa merkityksessä, Jumalasta, ihmisistä, asioista ja esineistä)
ἡμῶν
meidän
ὁ δεσπότης
herra, isäntä
ἀγαπητός, -­ή, -­όν
rakastettu, rakas
ἀνάγω (ἀνά+ἄγω)
viedä ylös, viedä
παρατίθημι
panna, asettaa (jnkn) eteen, tarjota
ἡ τράπεζα
pöytä, pankki
παρατίθημι τράπεζαν
asettaa esille pöytä, kattaa pöytä
τίθημι
asettaa, panna jkn/jtkn jnnkn/jkskn
ὁ λύχνος
lamppu
ὁ οἰκέτης
palvelija, orja
καίω
sytyttää
λάμπω
antaa valoa, valaista, loistaa, säteillä
εἷς
(lukusana) yksi
προσφέρω
tuoda, tarjota, ojentaa + akk jtkn, + dat. jllkn
τὸ ὀψάριον
ruoka, paistettu ruoka, kala
σός, σή, σόν .
sinun (possessiivipronominin yks. 2. pers
ἐμός, ἐμή, ἐμόν
minun (possessiivipronominin yks. 1.
ὁ διάκονος
palvelija, tarjoilija
διά + akk
jnkn tähden, vuoksi, δι’ αὐτούς -­
ἐκ + gen
-­sta, -­stä
ὁ μαθητής
oppilas
ἡ πενθερά (ᾱ)
anoppi
ὁ προφήτης
profeetta
ἅγιος, -­α, -­ον
pyhä
ἡ γραφή
kirjoitus (UT:ssa: VT)
διδάσκω
opettaa
ἡ εἰρήνη
rauha
ἀφίημι
lähettää, laskea luotaan, jättää, antaa anteeksi
οὐ
ei
καθώς
adv. niin kuin, sellainen kuin, siten kuin
ὁ κόσμος
maailma, maailmankaikkeus, kaunistus, koristus, koru