Level 3 Level 5
Level 4

Kappale 4


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
εὐφραίνω
ilahduttaa, saada iloiseksi, pass. iloita, riemuita
σήμερον
tänään
εὐλογέω
kiittää, ylistää, siunata
ὑπό
+ akk. alla, alle; + gen. = agentti (ilmaisee passiivilauseen toiminnan suorittajan)
ἀνταποκρίνοµαι
vastata
ἔρχοµαι
tulla
γέ
vahvistava partikkeli: juuri, todellakin, pa/pä
ὅς
joka
εὐαγγελίζοµαι
julistaa evankeliumia
τὸ εὐαγέλιον
evankeliumi, ilosanoma
ἡ συναγωγή
synagoga
ἀνίστημι
nousta ylös
ἡ γῆ
maa, maa-aines, multa
πορεύομαι
dep. mennä, vaeltaa, matkata, kulkea
ἀποκρίνομαι
dep. vastata; ἀποκρίνω valita, erottaa, selittää, tulkita (vastauksena kysymykseen)
ἡ ὀρεινή
vuorimaa, subst. adjektiivista ὀρεινός, ή, όν vuoristoinen
ἐξέρχομαι
dep. tulla/mennä ulos, lähteä
διαλογίζομαι
ajatella, miettiä, keskustella
ἡ καρδία
sydän, mieli, itse, hepreal. ja kreikkal. ajattelussa ajatusten, järjen ja tunteiden tyyssija so. mieli, ”aivot”
ἡ σπουδή
kiire, into, harrastus
ὁ ἄγγελος
enkeli
ἀποστέλω
lähettää
μετά
+ gen jnkn kanssa; + akk. jnkn jälkeen
ἐμέ
persoonapronominin painollinen muoto akk. minua
μετὰ σπουδῆς
oik. kiireen kanssa eli kiireellä, kiireesti, ko. preposition avulla luodaan erilaisia adverbiaalisia ilmauksia
διαταράσω
hämmästyttää, säikäyttää kovin, pass. hämmästyä, säikähtää
εἰς πόλιν
kaupunkiin
διαλέγομαι
med. keskustella keskenään
εἰσέρχοµαι
dep. mennä jonnekin, sisään
περί
+ gen. jstkn (aiheesta), koskien jtkn (aihetta)
ἀσπάζομαι
dep. tervehtiä
φοβέομαι
dep. pelätä; φοβέω - pelästyttää, pelottaa, kauhistuttaa
δέχοµαι
dep. ottaa, vastaan ottaa, luokseen, saada, omaksua
φηµί
sanoa
ὁ καιρός
aika, hetki
σκιρτάω
hypähtää
ἐκεῖνος, η, ο
tuo
ἡ κοιλία
vatsa, kohtu
ἀγαλλιάω
iloita, riemuita kovasti, med. iloita, riemuita kovasti (med. on tavallisempi)
ἐπί
+ dat. (iloita) js tkn, jnkn vuoksi, takia
εὐλογηµένος, η, ον
siunattu, kiitetty, ylistetty
ὁ καρπός
hedelmä