Level 6 Level 8
Level 7

Kappale 7


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
εὐθύς
adv. heti
ἐξέρχομαι, ἐξῆλθον
tulla tai mennä ulos
ἐκ
+ genetiivi: (ulos) jostakin (ἀπό (pois) jostakin)
ἡ πενθερά
anoppi
κατάκειμαι
maata (tässä: sairaana)
πυρέσσω
olla kuumeessa
περί
+ gen. jostakin (mistä puhutaan, mitä käsitellään)
προσέρχομαι, προσῆλθον
mennä, tulla luokse
τὸ δωμάτιον
pieni huone, diminutiivi sanasta τὸ δῶμα
ὅπου
adv. jossa, missä
κρατέω, ἐκράτησα
tarttua jhkn, ottaa kiinni jstkn +akk/+gen
ἡ χεῖρ, χειρός
käsi, mon.dat. χερσί(ν)
ἐγείρω, ἤγειρα
transitiivinen merkitys (= saa objektin): herättää, nostaa; intrans. merkitys (= ei saa objektia): nousta
ἀφίημι / ἀφίω
päästää, jättää, lähteä jstn. + akk.
ὁ πυρετός
kuume
διακονέω
palvella (huomaa imperfektin poikkeuksellinen augmentointi)
ὁράω, εἶδον
nähdä, intr. katsoa
τυφλός, -­ή, -­όν
sokea (sekä substantiivi että adjektiivi)
ἐν τῷ μέσῳ
keskellä
μέσος, -­η, -­ον
keskellä oleva, keskimmäinen, keski-
ποιέω, ἐποίησα
tehdä
ὁ διδάσκαλος
opettaja
ὁ πηλός
savi (aineena), tahna
ἐπιχρίω
sivellä, voidella (huom! χριστόσ - voideltu)
ἀνοίγω, ἀνέῳξα ja ἤνοιξα
avata (huomaa poikkeuksellinen augmentointi)
ὁ ὀφθαλμός
silmä
ἀναβλέπω
katsoa ylös, avata silmänsä, saada näkönsä takaisin