Level 7 Level 9
Level 8

Kappale 8


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ἡ ἀρχή
alku
ὁ λόγος
sana
ὁ θεός
Jumala
ἡ ζωή
elämä
τὸ φῶς, φωτός
valo
ἡ σάρξ, σαρκός
liha
γίνομαι, ἐγενόμην
tulla joksikin
σκηνόω, ἐσκήνωσα
asua, pystyttää teltta
θεάομαι, ἐθεασάμην
katsella
ἡ δόξα
kunnia, kirkkaus
πλήρης
(adj.) täysi, täynnä jtkn (+ gen.), määrittää (on sen adjektiiviattribuuti) λόγος -­sanaa, joka on edellä nominatiivi
ἡ ἀλήθεια
totuus
ἡ χάρις, χάριτος
armo
ὅτε
kun, silloin kun
ἀναβαίνω
nousta
τὸ ὕδωρ, ὕδατος
vesi
σχίζω
halkaista, jakaa, leikata; pass. revetä, haljeta
τὸ πνεῦμα, πνεύματος
henki
ὡς
niin kuin, kuten
ἡ περιστερά
kyyhkynen
καταβαίνω
astua, tulla alas
ἡ φωνή
ääni
ὁ υἱός
poika
ἀγαπητός, -­ή, -­όν
rakastettu
εὐδόκεω
nähdä hyväksi, päättää; olla mieleen, mielistynyt
ὑποστρέφω
palata, kääntyä (ympäri)
ἄγω
kuljettaa, viedä
ἡ ἔρημος
autiomaa