Level 8 Level 10
Level 9

Kappale 9


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
γίνομαι
tapahtua, tässä: ja tapahtui (hepraismi, oik. suomeksi: "kunʺ. Hepreassa vastaava ilmaus toimii merkkinä kertomuskokonaisuuden alkamisesta)
κατάκειμαι
maata, maata aterialla, so. aterioida
ὁ μαθητής
opetuslapsi, oppilas
ὁ Λευίτης
leeviläinen
ὁ τελώνης
publikaani
ἁμαρτωλός, -­όν
syntinen, adjektiivi joka on tässä artikkelilla substantivoitu eli siitä on tehty substantiivi
συνανάκειμαι
maata yhdessä aterialla, aterioida yhdessä
ὁ Φαρισαῖος
fariseus
ἐσθίω
syödä
μετά
+ gen. jnkn kanssa, seurassa, keskellä
οὐ, οὐκ, οὐχ
ei
καλέω
kutsua
δίκαιος, -­α, -­ον
vanhurskas, oikeamielinen
ἀλλά
mutta, vaan (kielteisen lauseen jälkeen)
μέλλω, μέλλει
aikoa, olla tekemäisillään (persoonaton; on tapahtuva, on tuleva jne.)
παραδίδωμι
luovuttaa, antaa
ἡ χεῖρ, χειρός
käsi, mon.dat. χερσί(ν)
λαλέω
puhua, sanoa
συζητέω
keskustella, kysellä toinen toisiltaan, väitellä
ἐγγίζω
lähestyä, tulla lähelle, olla lähellä
συμπορεύομαι
kulkea jonkun kanssa
ἀνόητος, -­ον
järjetön
βραδεῖς
adj.mon.nom. hitaat
ἡ καρδία
sydän
πιστεύω
uskoa
δεῖ
persoonaton verbi: on tarpeen, tulee, on välttämätöntä +inf. tehdä jotakin
πάσχω, ἔπαθον
kärsiä
εἰσέρχομα
mennä/tulla (sisään)
ἡ δόξα
kunnia, kirkkaus, maine