Level 20 Level 22
Level 21

301 - 315


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
inundate
zalewać, zasypywać (dosownie i w przenośni)
involve
dotyczyć, obejmować, pociągać za sobą, angażować (kogoś)
moderate
hamować, powściągać, łagodzić; umiarkowany, wstrzemięźliwy
supposedly
podobno2
abuse
nadużycie, wykorzystywanie, maltretowanie, obrażanie; nadużywać, maltretować, zniesławiać
misuse
nadużywać, źle wykorzystywać; nadużycie
allocate
przydzielać
equalize
wyrównywać
fallacy
złudzenie, błędne rozumowanie
feasible
wykonalny, możliwy
scarcity
brak, niedostatek, niedobór
shortage
brak, niedobór 2
limber up
rozgrzewać się
thin
cienki, chudy
preconception
z góry powzięty sąd, uprzedzenie