Level 10 Level 12
Level 11

Ord i Apg 1


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ἄχρι
så langt som, inntil
ἀναλαμβάνω
ta opp, ta med
διά
ved, gjennom, på grunn av
ἐκλέγομαι
velge
μετά
etter, med
πάσχω
lide
παρίστημι
være til stede, plassere ved siden, stå ved, åpenbare seg