Level 5 Level 7
Level 6

Forts. Gloser itslearning


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
βασιλεισα, ας
rike
κατασκηνοω
slår leir
το περαν
den andre siden
καθευδω
legger seg, sover
ανεμος, ου
vind
αλλος, η, ον
andre
δει
det er nødvendig
παρρησια
frittord
φρονεω
tenker
επιτιμαω
irettesetter
πορευω
jeg bringer; i passiv og middle: jeg går
επεροταω
jeg spør
εξεστιν
det går an, det er lov, det er mulig
πειραζω
jeg tester
εντελλω
jeg beordrer
τρεπω
jeg snur, dreier
σκληροκαρδια
hard hjerte
καταλειπω
jeg forlater
μοιχαομαι
jeg er utrο
αγανακτεω
jeg er veldig irritert
δεχομαι
jeg tar imot
πρεσβυτερος, ου
eldste
ηνεγκα
aor I til φέρω (jeg bringer)
δεω
jeg binder
σταυροω
jeg korsfester
βουλομαι
jeg vill (ligner til θέλω)(har ikke aktiv)
στρατιωτης, ου
soldat
στεφανος
krone (jfr. Steven)
αρχω
jeg starter; jeg styrer
ασπαζομαι
(har ikke aktiv) jeg hilser
γινομαι
jeg blir, jeg er
καθημαι
jeg sitter, blir sittende
γλωσσα, ης, η
tunge, språk
καθιζω
jeg får noen/noe til å sitte
εκαστος, -η, -ον
hver
εθνος, ους, το
stamme, folkeslag
πληθος, εος, το
stor mengde, særlig av folk
διαπορεω
jeg tviler
το ειρημενον
det som har blitt sagt ( perfektum partisipp passiv til λέγω)
απο-φθεγγομαι
jeg snakker tydelig