Level 2
Level 1

1 - 15


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
account for
hesabını vermek, nedenini anlatmak veya açıklayabilmek
acquit of
aklama
add up
akla yatmak, zihinde hiçbir soru işareti bırakmamak
admit to
izin vermek
agree upon
halletmek, ilişiğini kesmek, çözmek
appeal for
çağrıda bulunmak
appeal to
ilgisini çekmek
arise from
kaynaklanmak
ask out
rica etmek , davet etmek
ask over
eve davet etmek
auction off
açık arttırmayla satmak
back out
geri çekmek
back up
desteklemek, doğrulamak
bawl out
azarlamak
bear on
ilgili olmak