Level 2 Level 4
Level 3

31 - 45


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bring about
-e neden olmak, yol açmak
bring back
geri aramak
bring down
görevden indirmek, vurup indirmek
bring on
gelişmesine neden olmak, geliştirmek
bring out
yayımlamak, üzerinde durmak
bring to mind
akla getirmek
bring up
büyütmek, değinmek
brush out
fırçalamak
bump into
çarpışmak
Buy out
başkalarının hisselerini satın almak
buy up
malın tamamını satın almak
call for
çağırmak , gerektirmek
call off
iptal etmek
take off
, havalanmak, elbise vb çıkarmak,
hand down
devretmek, kuşaktan kuşağa aktarmak
throw up
kusmak, hızlıca inşa etmek
keep off
uzak durmak , uzak tutmak, yaklaşmamak
root out
kökünden sökmek, araştırarak bulmak
take out
dışarı götürmek, yok etmek