Level 3 Level 5
Level 4

45-60


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
take to
hoşlamak
go over
tekrar etmek, gözden geçirmek
make up
oluşturmak, uydurmak
lay down
belirlemek, tanımlamak
break down
bozulmak, ruhen çökmek
be made up of
-den oluşmak
let down
hayal kırıklığı yaşamak
take after
benzemek, -e çekmek
turn up
yükseltmek, sesini açmak, gelmek
lay emphasis on
vurgulamak, üzerinde durmak
stop short of
birdenbire durmak
look down on
hor görmek, küçümsemek( humiliate)
make do with
ile idare etmek
set on
kararlı olmak
line up
hizaya gelmek, sıralanmak