Level 5 Level 7
Level 6

75-90


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
calm down
yatıştırmak, teskin
cancel out
iptal etmek
care for
bakmak, beslemek
carry out
yapmak, gerçekleştirmek, yürütmek
carry over
(delay) ertelemek, taşımak, nakletmek
catch up on
yakalamak, yetişmek
clean off
yüzeyini temizlemek
clean out
içini silmek
charge with
suçlamak
check for
aramaya çalışmak, arayarak kontrol etmek
check into
araştırmak, bir yere giriş yapmak
check on
kontrol etmek
check out
bir yerden ayrılmak
check with
danışmak
clear away
kökünü kazımak