Level 7 Level 9
Level 8

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
come bye
kaza sonucu bulmak, edinmek
come down
düşmek( fiyatı) , hastalanmak
come from
kaynaklanmak
come into
miras almak, elde etmek, konuvermek(mirasa)
come out
olmak, ortaya çıkmak, yayınlamak
come through
hayatta kalmak, beklentiyi gerçekleştirmek
come up
yaklaşmak, yakınlaşmak, meydana çıkmak
come up with
ileri sürmek, öne sürmek, çözüm bulmak
compare with
karşılaştırmak, rekabet etmek
compensate for
(make up for ) telafi etmek, dengelemek
comply with
itaat etmek, uymak
conceive of
düşünmek, tasavvur etmek
concern for
ilgi- endişe duymak
concern about
ilgili- endişeli olmak
conclude from
sonuç çıkartmak
conditional on
bağlı, tabi