Level 8 Level 10
Level 9

New level


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
consist in
yatmak, dayanmak
cope with
üstesinden gelmek
count down
geriye saymak, geri sayım
count in
(include, contain) içermek, hesaba katmak
pull out off
-den ayrılmak- çekilmek, bırakmak( bir işi)
count out
yoksun bırakmak
crave for
çok istemek, aş ermek, özlemini çekmek
cut off
kesmek, bağlantıyı koparmak
cut out
durdurmak
cut in
kesmek
cut up
küçük parçalara bölmek
dash out
fırlayıp çıkmak, ani hareket etmek
deduce from
sonuç çıkartmak
depend on
güvenmek, bağlı olmak( rely on)
derive from
kaynaklanmak, -den türemek