Level 14 Level 16
Level 15

351 - 375


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
событие
wydarzenie
король
król
метр
metr
вера
wiara
область
dziedzina, strefa, obwód
ситуация
sytuacja
надежда
nadzieja
офицер
oficer
течение
Bieg / przebieg / nurt
получиться
wyjść, wypaść / wyniknąć
немецкий
milcząc
бить
widocznie
поздний
częsty
сорок
stworzyć
слеза
granica
рассказ
ponieważ, dlatego że
получать
wspominać, przypominać
шесть
trawa
тридцать
upaść
достать
walka
десяток
szyja
толпа
mieć nadzieję
родитель
moskiewski
слать
reguła, zasada