Level 1 Level 3
Level 2

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
twardy orzech do zgryzienia
tvrd orah za pregristi
niepowtarzalna okazja
neponovljiva prilika
przyjąć ofertę
prihvatiti ponudu
pogodzić się z faktem, że
pomiriti se s činjenicom, da
wypadki chodzą po ludziach
nesreće se događaju
zgodnie ze zwyczajem
po običaju
zachowywać się, jak przystało na swój wiek
ponašati se u skladu sa svojim godinama
dolewać oliwy do ognia
dolijevati ulje na vatru
za wszelką cenę
pod svaku cijenu
pod każdym względem
u svakom slučaju