Level 5 Level 7
Level 6

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
w miarę możliwości
koliko je to moguće
w każdej chwili
u svakom trenutku
na każdym kroku
na svakom koraku
na pierwszy rzut oka
na prvi pogled
kiedykolwiek
bilo kada
losowo
nasumice
przy najbliższej okazji
prvom prilikom
na koniec roku
na kraju godine
na początku czegoś
na početku čega
tam i z powrotem
tamo i nazad