Level 2
Level 1

File 1


175 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Monday
pondělí
Tuesday
úterý
Wednesday
středa
Thursday
čtvrtek
Friday
pátek
Saturday
sobota
Sunday
neděle
zero
nula
one
jeden
two
dvě
three
tři
four
čtyři
five
pět
six
šest
seven
sedm
eight
osm
nine
devět
ten
deset
eleven
jedenáct
twelve
dvanáct
thirteen
třináct
fourteen
čtrnáct
fifteen
patnáct
sixteen
šestnáct
seventeen
sedmnáct
eighteen
osmnáct
nineteen
devatenáct
twenty
dvacet
twenty-one
dvacet jedna
thirty
třicet
thirty-five
třicet pět
forty
čtyřicet
forty-three
čtyřicet tři
fifty
padesát
fifty-nine
padesát devět
sixty
šedesát
sixty-seven
šedesát sedm
seventy
sedmdesát
seventy-two
sedmdesát dva
eighty
osmdesát
eighty-eight
osmdesát osm
ninety
devadesát
ninety-four
devadesát čtyři
one hundred
sto
Africa
Afrika
African
Afričan
American
Američan
Argentina
Argentina
Argentinian
Argentinec
Asia
Asie
Asian
asijský
Australia
Austrálie
Australian
Australan
Brazil
Brazílie
Brazilian
Brazilec
China
Čína
Chinese
Číňan
Czech
Čech
the Czech Republic
Česká republika
Egypt
Egypt
Egyptian
Egypťan
England
Anglie
English
Angličan
Europe
Evropa
European
evropský
France
Francie
French
Francouz
German
Němec
Germany
Německo
Hungarian
Maďar
Hungary
Maďarsko
Ireland
Irsko
Irish
irský
Italian
italština
Italy
Itálie
Japan
Japonsko
Japanese
Japonec
Mexican
mexický
Mexico
Mexiko
North America
Severní Amerika
North American
severoamerický
Poland
Polsko
Polish
Polák
Russia
Rusko
Russian
ruský
Scotland
Skotsko
Scottish
Skot
South America
Jižní Amerika
South American
jihoamerický
Spain
Španělsko
Spanish
španělský
Swiss
švýcarský
Switzerland
Švýcarsko
Turkey
Turecko
Turkish
turecký
the United States of America
Spojené státy americké
Answer the questions.
Odpovězte na otázky.
Can I have a copy, please?
Mohu dostat kopii, prosím?
Can you help me, please?
Prosím tě, můžeš mi pomoct?
Close the door.
Zavřete dveře.
Do exercise A.
Udělejte cvičení A.
Excuse me, what’s...in English?
Promiňte, jak se anglicky řekne...?
Go to page 84.
Najděte si stranu 84.
How do you spell it?
Jak se to hláskuje?
I don’t know.
Nevím.
I don’t understand.
Nerozumím.
Listen and repeat.
Poslouchejte a opakujte.
Look at the board.
Podívejte se na tabuli.
Open your books, please.
Otevřte své knihy, prosím.
Please stop talking!
Nemluvte!
Read the text.
Přečtěte si text.
Sit down.
Posaď se
Sorry I’m late.
Omlouvám se, že jdu pozdě.
Sorry, can you repeat that, please?
Promiňte, můžete to zopakovat?
Stand up.
Postavte se.
Turn off your mobile.
Vypněte své mobilní telefony.
What page is it?
Jaká je to stránka?
Work in pairs.
Pracujte ve dvojici.
Work in groups.
Pracujte ve dvojici.
bike
kolo
board
tabule
cat
kočka
chair
židle
computer
počítač
desk
pracovní stůl, školní lavice
door
dveře
good afternoon
dobré odpoledne
good evening
dobrý večer
good morning
dobré ráno
good night
dobrou noc
I think it’s nice.
Myslím, že je to milé.
I’m not sure.
Nejsem si jistý.
name
jméno
table
stůl
thanks
díky
this
tento
train
vlak
tree
strom
weekday
pracovní den
weekend
víkend
well
dobře
window
okno
Would you like a cup of coffee?
Dáte si šálek kávy?
address
adresa
age
věk
airport
letiště
answer
odpovědět
bar
bar
basketball
basketbal
boot
bota (kotníčková)
car
auto
chess
šachy
city
město
class
vyučovací hodina
close
zavřít
country
země
double room
dvojlůžkový pokoj
email
e-mail
first name
jméno
ground floor
přízemí
hotel
hotel
internet
Internet
jazz
jazzový
lift
výtah
phone
telefon
phone number
telefonní číslo
picture
obrázek
postcode
PSČ
reception
recepce
salad
salát
school
škola
single room
jednolůžkový pokoj
surname
příjmení
taxi
taxi
tennis
tenis