Level 1 Level 3
Level 2

File 2


137 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
young
mladý
angry
naštvaný
black
černý
blue
modrý
bored
znuděný
brown
hnědý
day
den
eyes
oči
food
jídlo
green
zelený
grey
šedý
hair
vlasy
happy
šťastný
hungry
hladový
lamp
lampa
mother
matka
nice
pěkný, milý
orange
oranžový
page
stránka
pink
růžový
printer
tiskárna
red
červený (obecně), zrzavý (vlasy)
sad
smutný
stressed
stresovaný
that
tamten
these
tyto/tito
thing
věc
thirsty
žíznivý
those
tamti
thumb
palec
tired
unavený
white
bílý
worried
ustaraný
yellow
žlutý
about
asi
accent
přízvuk
actor
herec
actress
herec
Be careful!
Dávej pozor!
Be quiet!
Buď potichu!
box
krabice
bull
býk
but
ale
clock
hodiny
Don’t worry.
Neboj se.
famous
slavný
for example
například
horse
kůň
jeans
džíny
meaning
význam
money
peníze
politician
politik
similar
podobný
singer
zpěvák
Slow down!
Zpomal!
snake
had
sportsman
sportovec
sportswoman
portovkyně
story
příběh
Turn right.
Odboč doprava.
TV presenter
televizní hlasatel
vice versa
naopak
What colour is it?
Jakou barvu to má?
zebra
zebra
book
kniha
coin
mince
credit card
kreditní karta
diary
diář
dictionary
slovník
file
složka
glasses
brýle
headphones
sluchátka
identity card
občanský průkaz
iPod
iPod
key
klíč
laptop
notebook (počítač)
magazine
časopis
mobile phone
mobilní telefon
newspaper
noviny
pen
pero
pencil
tužka
photo
fotografie
a piece of paper
jeden papír
purse
peněženka (dámská)
scissors
nůžky
stamp
známka
sunglasses
sluneční brýle
ticket
lístek
tissue
papírový kapesník
umbrella
deštník
wallet
peněženka (pánská)
watch
hodinky
attractive
atraktivní
bad
špatný
beautiful
krásný
big
velký
blonde
blonďatý
cheap
levný
clean
čistý
cold
chladný
dangerous
nebezpečný
dark
tmavý
difficult
obtížný
dirty
špinavý
easy
jednoduchý
empty
prázdný
expensive
drahý
far
daleko
fast
rychlý
fat
tlustý
full
plný
good
dobrý
good-looking
dobře vypadající
high
vysoký, vysoko
hot
horký
long
dlouhý
low
nízký
near
blízký, blízko
new
nový
old
starý
poor
chudý
pretty
pěkný
quite
docela
really
opravdu
rich
bohatý
right
správný
safe
bezpečný
short
malý
slow
pomalý
small
malý
strong
silný
tall
vysoký
thin
štíhlý
ugly
ošklivý
very
velmi, velice, moc
weak
slabý
wrong
nesprávný