Level 3 Level 5
Level 4

File 4


109 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aunt
teta
brother
bratr
brother-in-law
švagr
child
dítě
children
děti
cousin
bratranec, sestřenice
daughter
dcera
father
otec
grandfather
dědeček
grandmother
babička
mother-in-law
tchýně
nephew
synovec
niece
neteř
parents
rodiče
sister
sestra
son
syn
stepfather
nevlastní otec
stepsister
nevlastní sestra
uncle
strýc
wife
manželka
do exercise
dělat domácí úkol
do Italian homework
dělat úkol do italštiny
do the housework
dělat domácí práce
finish work at 6.30
končit v práci v 6.30
get dressed
obléci se
get home late
chodit pozdě domů
get up at 8.00
vstávatv 8:00
go home early
přijít domů dříve
go shopping
chodit nakupovat
go to bed late
chodit pozdě spát
go to Italian classes
chodit na hodiny italštiny
go to work by bus
jezdit do práce autobusem
have a bath
koupat se
have a coffee
dát si kávu
have a shower
vysprchovat se
have breakfast
snídat
have lunch at work
obědvat v práci
have pizza for dinner
mít na večeři pizzu
make the dinner
uvařit/připravit tu večeři
relax
odpočívat
sleep for eight hours
spát osm hodin
start work at 8.30
začínat pracovat v 8:30
take the dog for a walk
venčit psa
wake up at 7.00
vstávat v 7:00
watch TV
dívat se na televizi
check emails
kontrolovat si e-maily
always
vždy
every day
každý den
every week
každý týden
every month
každý měsíc
every year
každý rok
hardly ever
téměř nikdy
never
nikdy
normally
běžně
often
často
once a day
jednou denně
once a week
jednou týdně
once a month
jednou měsíčně
once a year
jednou ročně
only
pouze
sometimes
někdy
three times a day
třikrát denně
three times a week
třikrát týdně
three times a month
třikrát měsíčně
three times a year
třikrát ročně
twice a day
dvakrát denně
twice a week
dvakrát týdně
twice a month
dvakrát měsíčně
twice a year
dvakrát ročně
usually
obvykle
after
po
also
také
at
v
busy
rušný
everyone
všichni
everything
všechno
for
na
home
domov
I don’t enjoy it.
Nebaví mě to.
in
v
job
práce
on
na
own
vlastní
ready
připravený
relaxed
uvolněný
spend
trávit (čas)
to
do
up
nahoře
who
kdo
approximately
přibližně
at least
nejméně
because
protože
contacts
kontakty
factory
továrna
four weeks
čtyři týdny
healthy
zdravý
house
dům
including
včetně
less than
méně než
more than
více než
royalty
královská rodina
seven days
sedm dnů
sixty minutes
šedesát minut
sixty seconds
šedesát sekund
sports player
sportovec
thirty minutes
třicet minut
twelve months
dvanáct měsíců
twenty-four hours
dvacet čtyři hodin
unemployed
nezaměstnaný