Level 17 Level 19
Level 18

Kommunikation und ihre Formen


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
das Adressbuch
adresár
anrufen
zavolať
anschließen
pripojiť
das At-Zeichen
zavináč, @
Auf Wiederhören
dopočutia
auflegen
zložiť, položiť slúchadlo
ausschalten
vypnúť
der Benutzer
užívateľ
der Bildschirm
obrazovka
brüllen
revať
der Chat
chat
chatten
chatovať
die Datei
dátový súbor
die Diskette
disketa
die Diskussion
diskusia
diskutieren
diskutovať
der Drucker
tlačiareň
einschalten
zapnúť
die E-Mail
email
erzählen
rozprávať
die Festplatte
pevný disk
flüstern
šuškať, šepkať
die Fremdsprache
cudzí jazyk
die Gebärdensprache
posunková reč
das Gespräch
rozhovor
die Geste
gesto
die Gestik
gestikulácia
grinsen
škľabiť sa, škeriť sa
herunterladen
stiahnuť dáta
der Hörer
slúchadlo
die Kommunikation
komunikácia
kommunizieren
komunikovať
der Konflikt
konflikt
die Körpersprache
reč tela
lächeln
usmievať sa
lachen
smiať sa
das Laufwerk
pohon, hnací mechanizmus, disková jednotka
läuten
zvoniť
der Lautsprecher
reproduktor
löschen
vymazať
die Maus
myš
die Mimik
mimika
das Missverständnis
nedorozumenie
mitteilen
oznámiť
das Netz
sieť
nonverbal
neverbálny
die Notrufnummer
núdzové telefónne číslo
Nummer wählen
vytočiť číslo
der Ordner
zložka
das Passwort
heslo
plaudern
porozprávať, besedovať
die Post
pošta
die Reaktion
reakcia
reden
hovoriť
sagen
povedať
schreien
kričať
senden
poslať
der Speicher
pamäť, počítača
speichern
uložiť
die Sprache
jazyk, reč
sprechen
hovoriť
streiten
hádať sa
die Tastatur
klávesnica
die Taste
tlačidlo
telefonieren
telefonovať
unbewusst
nevedomý
sich unterhalten
baviť sa
unterschreiben
podpísať
die Unterschrift
podpis
verbal
verbálny
das Verständnis
porozumenie
verstehen
rozumieť
virtuell
virtuálny
visuell
vizuálny
die Vorwahl
predvoľba
zuhören
počúvať, načúvať