Level 19 Level 21
Level 20

Jugend und ihre Welt


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abhängig sein von
byť závislý od
die Absicht
zámer, úmysel
alkoholsüchtig
závislý od alkoholu
das Alter
vek
arbeitslos
nezamestnaný
auffallend
nápadný
die Beratungsstelle
poradňa
beschaffen
zadovážiť, zaobstarať
bestrafen
potrestať
die Clique
partia
drogensüchtig
drogovo závislý
die Erfahrung
skúsenosť
erwachsen
dospelý, (príd. Meno)
exzentrisch
výstredný, exentrický
das Fan
nadšenec, fanúšik
die Flegeljahre
roky dospievania
gefährlich
nebezpečný
der Geschlechtsverkehr
pohlavný styk
die Gesellschaft
spoločnosť
gestresst
stresovaný
der Glaube
viera
das Heiratsalter
vek na vydaj, na ženenie
heranwachsen
dospievať
die Internatsschule
internátna škola
intim
intímny
die Jugend
mládež
der Jugendliche
mladistvý
die Jugendtorheit
mladícka nerozvážnosť
der Junkie
narkoman
die Kindheit
detstvo
die Klamotte
háby, handry, oblečenie (neform.)
die Kohle
prachy, peniaze, (neform.)
der Konflikt
konflikt
der Lebensstil
životný štýl
der Lehrling
učeň
leichtsinnig
ľahkovážny
der Metrosexuelle
metrosexuál
mündig
plnoletý
neugierig
zvedavý
die Party
párty, večierok
die Pflicht
povinnosť
die Pille
antikoncepcia, (hovor.)
die Pubertät
puberta
der Punker
pankár
rauchen
fajčiť
r Rowdy
chuligán, bitkár, násilník, (pejor.)
Schule schwänzen
chodiť za školu
der Schüler
žiak
die Sekte
sekta
die Sorge
starosť
der Stimmbruch
mutácia
der Stimmwechsel
zmena hlasu
das Studentenheim
internát, študenstská ubytovňa
süchtig
závislý
der Teenager
tínedžer
das Treffen
schôdzka
der Trend
trend
der Typ
typ
unerfahren
neskúsený
unreif
nezrelý
unterschätzen
podceňovať
die Verhütung
antikoncepcia, zabránenie, zamedzenie
volljährig
plnoletý
von klein auf
odmalička
wachsen
rásť
der Wunsch
želanie, prianie