Level 20 Level 22
Level 21

Freizet und Lebensstil


72 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aktiv
aktívny
die Aktivität
aktivita
angeln
chytať ryby
der Anhänger
priaznivec, stúpenec
ausgehen
vyjsť si
ausgeben
utrácať, míňať
sich ausruhen
odpočinúť si, oddýchnuť si
basteln
majstrovať
bauen
stavať
bergsteigen
venovať sa horolezectvu
die Beschäftigung
činnosť
besichtigen
pozrieť si, obzrieť si
das Billard
biliard
das Brettspiel
stolná hra
die Briefmarke
poštová známka
der CD-Player
CD prehrávač
chatten
chatovať
Computer spielen
hrať sa na počítači
sich erholen
oddýchnuť si, zrekreovať sa
der Fan
fanúšik
faulenzen
leňošiť
fernsehen
pozerať televízor
Filme sehen
sledovať filmy
fischen
rybárčiť
fliegen
lietať
fotografieren
fotografovať
die Freizeit
voľný čas
gefährlich
nebezpečný
die Gesellschaft
spoločnosť
häkeln
háčkovať
die Handarbeit
ručná práca
das Hobby
koníček, hobby
im Internet surfen
sufrovať na internete
das Joga
joga
joggen
behať
Karten spielen
hrať karty
kegeln
hrať kolky
kochen
variť
kreativ
tvorivý, kreatívny
langweilig
nudný
lesen
čítať
malen
maľovať
die Massage
masáž
mit Freunden treffen
schádzať sa s priateľmi
musizieren
hrať na hudobnom nástroji
nähen
šiť
passiv
pasívny
Rad fahren
jazdiť na bicykli
Radio hören
počúvať rádio
reisen
cestovať
reiten
jazdiť na koni
reparieren
opravovať
sammeln
zbierať
die Sammlung
zbierka
die Sauna
sauna
Schach spielen
hrať šachy
schwimmen
plávať
segeln
plachtiť, plaviť sa na plachetnici
singen
spievať
das Spiel
hra
Sport treiben
športovať
der Stress
stres
stricken
štrikovať, pliesť
tanzen
tancovať
der Tanzkurs
tanečný kurz
die Tierhaltung
chov zvierat
töpfern
pracovať na hrnčiarskom kruhu
turnen
cvičiť
sich unterhalten
baviť sa,
wandern
chodiť na túry
zeichnen
kresliť
die Zeitschrift
časopis