Level 21 Level 23
Level 22

Multikulturelle Gesellschaft


152 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
die Zeitung
noviny
der Advent
advent
die Adventszeit
adventné obdobie
das Allerheiligen
sviatok Všetkých svätých
das Allerseelen
Dušičky, (sviatok)
der Anlass
príležitosť
anstoßen
pripiť si
anzünden
zapáliť
Aprilscherze machen
robiť aprílové žarty
der Aschermittwoch
Popolcová streda
die Auferstehung
zmŕtvychvstanie, vzkriesenie
der Ausländer
cudzinec
die Ausländerfeindlichkeit
neznášanlivosť voči cudzincom
auspacken
vybaliť, rozbaliť
ausschlafen
vyspávať
belohnen
odmeniť
die Bescherung
nádielka
bestrafen
potrestať
die Bibel
bblia
der Bischofsstab
biskupská palica
das Blei
olovo
Blei gießen
liať olovo
der Brauch
obyčaj, zvyk
brennen
horieť
der Champagner
šampanské
der Christ
kresťan
das Christkind
Ježiško
der Dreikönigstag
sviatok Troch kráľov
einhalten
dodržiavať
einladen
pozvať
die Einladungskarte
pozvánka
der Engel
anjel
das Ereignis
udalosť
das Erntefest
dožinky
das Familienfest
rodinný sviatok
färben
farbiť
der Fasching
fašiangy
die Fastenzeit
pôstne obdobie
die Fastnacht
posledný fašiang, posledné dni pred pôstom
die Feier
oslava, slávnosť
feierlich
slávnostný
feiern
sláviť
der Feiertag
sviatok, (deň)
feindlich
nepriateľský
das Fest
sviatok, (cirkevný)
das Feuerwerk
ohňostroj
die Fichte
smrek
die Fischsuppe
rybacia polievka
der Frauentag
Deň žien
sich freuen
tešiť sa
der Friedhof
cintorín
die Geburt
narodenie
gesegnet
požehnaný
die Gewohnheit
zvyk
die Glaskugel
sklená guľa
der Gläubige
veriaci
die Glocke
zvonec
der Gottesdienst
bohoslužba
der Grab
hrob
der Gründonnerstag
Zelený štvrtok
der Heilige Abend
Štedrý večer
die Heilige Nacht
Svätá noc
die Hexe
čarodejnica
die Himmelfahrt
Nanebovstúpenie Pána, (sviatok)
die Hochzeit
svadba
der Karfreitag
Veľký piatok
der Karneval
karneval
der Karpfen
kapor
der Karsamstag
Biela sobota
der Kartoffelsalat
zemiakový šalát
die Karwoche
Veľký týždeň, (veľkonočný)
der Kater
opica, stav po opití
die Kerze
sviečka
die Kiefer
borovica
die Kirche
kostol
kirchlich
cirkevný
der Kranz
veniec
die Kreuzigung
ukrižovanie
die Krippe
jasle
der Lebkuchen
perník
die Lichtmess
Hromnice
die Maske
maska
der Maskenball
maškarný ples
der Maskenzug
maškarný sprievod
die Minderheit
menšina
die Mistel
imelo
die Mitternacht
polnoc
die Mitternachtsmesse
polnočná omša
multikulturell
multikultúrny
der Muttertag
Deň matiek
national
národný
nationalistisch
nacionalistický
das Neujahr
Nový rok
der Nikolaustag
Mikuláš, (sviatok)
das Osterei
veľkonočné vajce
der Osterhase
veľkonočný zajac
der Osterkuchen
veľkonočný koláč
das Osterlamm
veľkonočné jahňa
das Ostern
Veľká Noc
der Ostersonntag
Veľkonočná nedeľa
der Palmsonntag
Kvetná nedeľa
die Party
party, oslava
der Pfefferkuchen
medovník
das Pfingsten
Turíce, Veľkodušné sviatky
das Plätzchen
koláčik, keksík
der Rassismus
rasizmus
die Ratsche
rapkáč
religiös
náboženský
das Rentier
sob
die Schelle
hrkálka, spiežovec
schenken
darovať
sich schminken
líčiť sa
schmücken
zdobiť
der Silvester
Silvester
der Spleen
splín
der Staatsfeiertag
štátny sviatok
stattfinden
konať sa
die Stimmung
atmosféra, nálada (v hľadisku)
die Stolle
vianočná štóla
die Süßigkeit
sladkosť
die Tanne
jedľa
tanzen
tancovať
der Teufel
čert
die Tradition
tradícia
die Überraschung
prekvapenie
unsichtbar
neviditeľný
unterhalten sich
baviť sa
der Valentinstag
Svätý Valentín, sviatok
der Vatertag
Deň otcov
veranstalten
usporiadať
verbringen
tráviť, (čas)
sich verkleiden
prestrojiť sa, prezliecť sa
verrückt
bláznivý
verstecken
schovať
das Volksfest
ľudová slávnosť
volkstümlich
ľudová
der Vollmond
spln
die Vorbereitung
príprava
der Vorsatz
predsavzatie
der Vorurteil
predsudok
das Weihnachten
Vianoce
das Weihnachtsgebäck
vianočné pečivo
der Weihnachtsgruß
vianočný pozdrav
die Weihnachtskette
vianočná reťaz
das Weihnachtslied
koleda
der Weihnachtsmann
Santa Klaus
der Weihnachtsmarkt
vianočný trh
die Weihnachtszeit
obdobie Vianoc
die Wiedergeburt
znovuzrodenie
die Wohltätigkeit
dobročinnosť
die Wunderkerze
prskavka
der Zwinger
ohrada